Brak pluginu Flash
Menu
Kalendarz

Archiwum | Aktualności

18 maja 2016r.

Nadanie imienia Świętego Jana Pawła II 
Gimnazjum w Gomulinie

18 maja 2016r. pod honorowym patronatem wójta Gminy Wola Krzysztoporska, Pana Romana Drozdka i proboszcza Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie, księdza Jana Cholewy odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum w Gomulinie imienia Świętego Jana Pawła II. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście, uczniowie gimnazjum, rodzice, dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, przedstawiciele środowiska lokalnego.

Świętowanie rozpoczęło się Mszą świętą o godz.10.00 w miejscowym kościele celebrowaną przez Księdza Biskupa Marka Marczaka w asyście zaproszonych księży i gospodarza - księdza Jana Cholewy.  Proboszcz odczytał  teksty błogosławieństw, które w związku z uroczystością nadesłali Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Celestyno Migliore i Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz.

W wygłoszonej homilii Biskup odniósł się do przełomowego pontyfikatu Jana Pawła II  i do przesłania jakie Papież Polak pozostawił kolejnym pokoleniom. Duchowny zwrócił się do licznie zgromadzonej młodzieży z prośbą, by na wzór Patrona nie lękała się kochać bliźniego, dzielić się z drugim człowiekiem, wychodzić do najbardziej skrzywdzonych i potrzebujących, szukać w innych braci.

Ksiądz Biskup poświęcił nowy sztandar szkoły ufundowany przez całą lokalną społeczność: rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, mieszkańców wszystkich sołectw oraz fundatorów indywidualnych. W skład pocztu weszli: Panie Agnieszka Adamczyk i Anna Bzik oraz Pan Mariusz Górecki.

Po zakończonej modlitwie poczty sztandarowe i wszyscy zebrani przemaszerowali, na czele z Orkiestrą Parafialno- Strażacką z Gomulina, do budynku gimnazjum. Następnie Wójt Gminy Wola Krzysztoporska - Pan Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Maria Głowacka, przedstawicielka Rady Rodziców - Pani Anetta Stępień, dyrektor Gimnazjum - Pani Irena Kasztelan i uczennica Klaudia Wężyk odsłonili tablicę upamiętniającą dzień nadania gimnazjum imienia. Ksiądz Biskup Marek Marczak poświęcił tablicę.

Dalsza część uroczystości przebiegała w pięknie udekorowanej, przez Panią Joannę Sobutkowską i uczniów, hali sportowej. Na wstępie uczennice gimnazjum rozdawały gościom pamiątkowe foldery opracowane przez nauczycielki - Panią Paulinę Baras i Panią Aleksandrę Czerwińską.

Dyrektor Gimnazjum w Gomulinie – Pani Irena Kasztelan powitała wszystkich zebranych i szczególnie podziękowała osobom, które przyczyniły się do powstania nowoczesnego Kompleksu Edukacyjnego w Gomulinie. Z tej okazji uczniowie wręczyli kwiaty Panu Wójtowi Romanowi Drozdkowi, Przewodniczącej Rady Gminy – Pani Marii Głowackiej, Pani Danucie Stępień – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Ks.M.Wiewiórowskiego w Gomulinie. Oddano hołd i złożono kwiaty  pod tablicą upamiętniającą Księdza Mariana Wiewiórowskiego.

Później Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska odczytała akt nadania imienia szkole. Pani Dyrektor Irena Kasztelan w swoim wystąpieniu podkreśliła, że: Odtąd należymy do wielkiej rodziny szkół Jana Pawła II. Jesteśmy dumni, że naszym działaniom będzie patronował Największy Nasz Rodak, Wielki Papież, wielki autorytet. To dla nas zaszczyt, ale i zobowiązanie, by wcielać w życie nauczanie Papieża Polaka. Ufam, że całe Gimnazjum będzie wierne Jego świadectwu… Nastąpiło przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły, prezentacja i opis sztandaru. Z rąk dyrektora sztandar trafił do przedstawicieli uczniów. Reprezentanci społeczności gimnazjalnej złożyli uroczyste ślubowanie. Pierwszy raz oficjalnie odśpiewano hymn szkoły, którego twórcami są nauczyciele – Pani Joanna Murat i Pan Paweł Filipek. Część oficjalna uroczystości z pocztem sztandarowym została przygotowana przez nauczycielki Panią Ewelinę Kacperską i Panią Joannę Murat.

Wyjątkowych doznań i refleksji dostarczył uczestnikom uroczystości program artystyczny oparty na poezji Jana Pawła II. Autorkami scenariusza i reżyserami przedstawienia są nauczycielki gimnazjum – Pani Ewa Maciołek i Pani Małgorzata Kowalska. Program wzbogacony został pieśniami wykonywanymi przez solistów i chór. W przedstawieniu oprócz uczniów Gimnazjum w Gomulinie udział wzięli absolwenci, rodzice, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Opiekę nad wokalistami sprawowali Pan Paweł Filipek i Pani Renata Toma.

Goście w swoich wystąpieniach gratulowali wyboru na patrona Świętego Jana Pawła II – uosobienia najwyższych wartości i patriotyzmu, i życzyli, aby dobre pragnienia przynosiły dobre owoce.

Pani Irena Kasztelan uhonorowała podziękowaniami wszystkich, którzy przyczynili się do tej historycznej uroczystości.

Spotkanie razem z Dyrektorem Gimnazjum Panią Ireną Kasztelan prowadzili nauczyciele – Pani Joanna Murat i Pan Rafał Pietras oraz uczniowie Karolina Piekarska i Błażej Robak.

Ostatnim elementem spotkania były wpisy do Księgi pamiątkowej  i świąteczny obiad.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości, które zamieszczone zostały w galerii.
9 maja 2016r.Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od Was nie wymagali.    

            Jan Paweł II

 

Społeczność szkolna Gimnazjum w Gomulinie 
ma zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa
na uroczystość nadania placówce imienia
Świętego Jana Pawła II. 

Ceremonia odbędzie się 
18 maja 2016 r. o godz. 10:00

w Kościele pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa
w Gomulinie.


29 kwietnia 2016r.

Hymn Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie

Gdzieś tam, gdzieś pośród białych obłoków
Bije blask cudny tysięcy zórz
I miękki słychać dźwięk Jego kroków.
To Ojciec Święty. Jest obok tuż, tuż… 

On z góry patrzy na nas łagodnie,
Na każdy czyn nasz i każdy gest.
Chce, byśmy żyli mądrze i godnie,
Gimnazjalista wszak Polakiem jest.

 Ref.
 Nasz kraj, nasza piękna ojczyzna
To błękit nieba, to zieleń łąk.
I jeszcze maki… Każdy to przyzna…
I ciepły dotyk splecionych rąk.

Nasz kraj, nasza piękna ojczyzna
To błękit nieba, to zieleń łąk.
I jeszcze maki… Każdy to przyzna…
I dotyk razem splecionych rąk.

 Jan Paweł wie, że gimnazjum jest domem
Tych, którzy „wiedzy pochodnię chcą nieść”.
Gdzie najwspanialszym i najsłodszym słowem
Jest słowo: „Polska” - Jej chwała i cześć!

 Niech każdy z dumą dzisiaj to wyzna,
Oddając serce, swą siłę i czas,
Że hasło: „Honor i Bóg, i Ojczyzna”
Od zawsze żyje w gimnazjum i w nas.

                                                     słowa J. Murat
                                                  muzyka P. Filipek
15 kwietnia 2016r.

Sejm Dzieci i Młodzieży 2016
Mogiła zbiorowa 12 żołnierzy WP armii "Prusy"      Mogiła zbiorowa 12 żołnierzy WP armii "Prusy” nie powstała w Gomulinie bez powodu. Zadecydowało o tym położenie geograficzne. Nasza miejscowość jest położona na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego co spowodowało, że  w 1939 roku znalazła się na bliskim zapleczu frontu i na ważnych szlakach komunikacyjnych: Piotrków Trybunalski - Bełchatów; Piotrków Trybunalski - Wadlew - Pabianice; Piotrków Trybunalski - Tuszyn - Łódź; Piotrków Trybunalski - Kącik. Nasza miejscowość zyskała w ten sposób zainteresowanie wśród dowództwa Grupy Operacyjnej Armii "Prusy". 

      Po zakończeniu wojny, nasza lokalna społeczność nie mogła nie zauważyć bohaterstwa i odwagi tej armii i w 1948 roku z inicjatywy orkiestry parafii Gomulin wybudowano w hołdzie żołnierzom poległym w obronie ojczyzny mogiłę zbiorową. 

      Znajduje się ona na cmentarzu grzebalnym w Gomulinie. Początkowo napis na tym obiekcie posiadał błąd ortograficzny w wyrazie " bohaterskim". Był on napisany przez "ch". Niestety ten wyraz tak jak i reszta zdania  był wygrawerowany i jedyną rzeczą, którą mogli zrobić mieszkańcy, aby to naprawić to omijanie litery "c" przy malowaniu mogiły, aby była mniej widoczna.  

      Dnia 1 września 2009 roku poświecono nowy pomnik na zbiorowej mogile żołnierzy armii "Prusy". Po odnowieniu obiektu przy głównym obelisku na grobie umieszczono 6 krzyży, ponieważ zaledwie 6 żołnierzy tam pochowanych znanych jest z imienia i nazwiska, pozostali są nam nieznani. 

      Jeszcze kilka lat temu pomnik ten był zadbany, czysty, zawsze były tam postawione świeże kwiaty i stał tam zapalony znicz. To wszystko było zasługą Władysława Wolskiego - żołnierza i uczestnika walk wrześniowych. Niestety po jego śmierci mogiła jest zaniedbywana. Mało kto pamięta, kiedy ostatnio paliła się tam lampka,  czy stała świeża wiązanka kwiatów. Dlatego pragniemy wypromować ten pomnik, aby lokalna społeczność ponownie zainteresowała się tym obiektem i zadbała o pamięć spoczywających tam żołnierzy.

                                                      Magdalena Łuczyńska i Kamil Owczarek 
15 kwietnia 2016r.

Sejm Dzieci i Młodzieży 2016

Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.”


W tym roku uczniowie naszego gimnazjum również biorą udział w projekcie XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dwie uczennice wybrały pomnik, który znajduje się w Majkowie Dużym. Upamiętnia on Majkowian zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-45. Powstał w roku 1995 w pięćdziesiątą rocznicę II wojny światowej. Jest to najstarszy pomnik Armii Krajowej na terenie naszej gminy. Powstał z inicjatywy NSZZ Solidarność. Przewodniczącym komitetu był Włodzimierz Dryzek, a głównym inicjatorem Maciej Wesołowski. Powstał w centralnej części wsi, na terenie, gdzie kiedyś znajdowała się Szkoła Podstawowa. Co roku 29 czerwca w dzień św. Piotra i Pawła odprawiana jest msza święta przy pomniku (na boisku) lub przy tablicy 700-lecia Majkowa , w której uczestniczą mieszkańcy. Wygłaszane są również okolicznościowe przemówienia. Po zakończeniu II wojny światowej w okresie rządów komunistycznych popełniona zbrodnia miała być zatajona. Jednakże miejscowa ludność przetrwała a wraz z nią pamięć o poległych. Po upadku komunizmu wśród mieszkańców zrodziła się myśl budowy pomnika. Obecnie zajmują się nim członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy. W kościele w Gomulinie znajduje się pomnik pamięci ofiar wojny oraz okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, który osobiście odsłonił były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Kaczorowski. Obok są wypisane nazwiska zamordowanych mieszkańców okolicznych wiosek. Między innymi nazwiska, które znajdują się na pomniku w Majkowie Dużym. 13 kwietnia odbyła się żywa lekcja historii pod pomnikiem z udziałem uczniów naszej szkoły i pana Włodzimierza Dryzka, który opowiedział bardzo ciekawą historię dotyczącą nie tylko tego miejsca.


  Patrycja Dyko        Małgorzata Górecka 4 marca 2016r.

Kto w gminie Wola Krzysztoporska wie najwięcej o zapobieganiu pożarom?

W Gimnazjum w Gomulinie odbyły się 4 marca 2016r. gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie ochrony ludności i ratownictwa medycznego, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą oraz poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne jury w składzie: przewodniczący - kpt. Adrian Dziubecki z PSP w Piotrkowie Tryb., członkowie – mł. kpt. Robert Maczugowski z PSP w Piotrkowie Tryb. i komendant gminny OSP Mirosław Jakubczyk oraz sekretarz Urzędu Gminy Dominik Ambrozik i koordynator OSP Jan Czubała przeprowadziło Turniej Wiedzy Pożarniczej w 2 etapach. W pierwszym odbyły się eliminacje pisemne, w drugim – eliminacje ustne i praktyczne. W trakcie drugiego etapu wyłoniono także finalistów gminnych, którzy będą reprezentować gminę Wola Krzysztoporska w eliminacjach powiatowych (te odbędą się 22 marca w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie).

Po eliminacjach pisemnych do etapu ustnego z największą liczbą punktów zostali zakwalifikowani:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Kacper Członka SP Bogdanów
2. Daria Szymczyk SP Bogdanów
3. Dominika Chrząstek SP Bujny
II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
1. Klaudia Wężyk Gimnazjum w Gomulinie
2. Kamil Bajerowski Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
3. Nikola Karnel Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Krystian Cieślik ZSR CKP Bujny
2. Rafał Kaleciński ZSR CKP Bujny
3. Oliwia Łuczyńska OSP Rokszyce

Po eliminacjach ustnych i praktycznych największą liczbę punktów zdobyli i zajęli I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych TWP:
I. grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
Kacper Członka
II. grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
Klaudia Wężyk
III. grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
Krystian Cieślik

Fundatorem nagród dla uczestników i finalistów był wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który wręczał je wraz z przewodniczącą Rady Gminy Marią Głowacką, komendantem gminny OSP Mirosławem Jakubczykiem oraz mł. kpt. Robertem Maczugowskim z PSP.

Gospodarzem turnieju była dyrektor Gimnazjum w Gomulinie Irena Kasztelan, która zapewniła  uczestnikom, opiekunom, strażakom, a także zaproszonym gościom słodki poczęstunek, możliwość zwiedzenia budynku gimnazjum i hali sportowej oraz obejrzenie ciekawego przedstawienia o stosowaniu zasad bhp w praktyce, przygotowanego przez szkolny kabaret „Ostatni dzwonek” pod kierunkiem pani pedagog Anny Siekańskiej.

Finalistom gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie powiatowym.
Gomulin

ul. Szkolna 2
97 - 371 Wola Krzysztoporska

Ciekawe linki
Gimnazjum w Gomulinie ul. Szkolna 2
97 - 371 Wola Krzysztoporska

tel. 44 615 31 92 wew.100
Copyright by www.gimnazjumgomulin.pl | Design byHardsounder