Brak pluginu Flash
Menu
Kalendarz

Archiwum | Aktualności

11 października 2015 r.

" Święty Jan Paweł II – Patron Rodziny"

9 października 2015 r. obchodziliśmy XV Dzień Papieski. Uczniowie naszego Gimnazjum przygotowali z tej okazji widowisko, które zostało zaprezentowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej.

Uczestnicy spotkania ze wzruszeniem przeżywali symboliczną opowieść o współczesnej rodzinie, zmagającej się z różnymi problemami, poszukującej właściwego drogowskazu. Odpowiedzią na stawiane pytania były słowa Jana Pawła II , który przekonywał, że rodzina pojmowana w duchu Ewangelii jest drogą do szczęścia, jest ŚWIĘTOŚCIĄ. Tematom poważnym, ale jednocześnie bliskim każdemu człowiekowi, towarzyszyła nadzieja na uzdrowienie  Rodziny. Głębokiej refleksji sprzyjały piosenki wykonywane przez uczennicę klasy IIIa – Ewelinę Pirek i szkolny chór, recytacje – Patrycji Dyko i Justyny Jóźwik oraz wypowiedzi narratorów - Klaudii Wężyk, Błażeja Robaka i Jana   Tomy.  Najwięcej emocji budziły prezentacje multimedialne i filmy, zawierające autentyczne wypowiedzi Jana Pawła II , m.in.: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć.

W spotkaniu  uczestniczyli: ksiądz Jan Cholewa , ksiądz Wojciech Gonera, ksiądz Wojciech Więdłocha, ksiądz Marcin Felczuk, wójt Gminy Wola Krzysztoporska pan Roman Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy pani Maria Głowacka,  zastępca przewodniczącej pan Grzegorz Konecki, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Adamczyk, dyrektorzy szkół: pan Zbigniew Ziemba, pani Tamara Kałcz, pani Małgorzata Kędzierska, rodzice oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bogdanowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. M.Wiewiórowskiego w Gomulinie, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Woli Krzysztoporskiej i gimnazjaliści z Gomulina.

Na zakończenie uroczystości wójt gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek serdecznie podziękował młodzieży za  niezapomniane wrażenia i przypomnienie nauczania Jana Pawła II. Zaakcentował szczególną rolę ludzi młodych w tworzeniu relacji międzyludzkich i więzi rodzinnych, zwracając się do zebranych słowami: Jesteście nadzieją gminy, Polski i świata! 

Wzruszenia nie kryła również przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria Głowacka i  dyrektor GOK-u pani Jolanta Kołacińska.

Podziękowania za propagowanie nauczania, kultywowanie wartości Papieża- Polaka oraz przygotowanie przedstawienia otrzymała Pani Dyrektor Irena Kasztelan  oraz nauczyciele: Marek Mika- autor scenariusza, Aleksandra Czerwińska i Paweł Filipek.
24 czerwca 2015r.

Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej

Problemowa ewaluacja zewnętrzna  została  przeprowadzona w dniach od 27.04 2015 r. do 8.05.2015 r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Piotrkowie Tryb. ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Katarzyna Borodziuk i Jolanta Świtek. Badaniem objęto 70 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 50 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 14 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepededagogicznymi, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji.

 Badanie zostało przeprowadzone w zakresie wymagań:
- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się;
- Respektowane są normy społeczne;
- Promowana jest wartość edukacji.

Ewaluacja miała na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013 r.

 Poziom spełniania wymagań przez szkołę:
- Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się – 
  poziom wysoki „B”
- Respektowane są normy społeczne - poziom wysoki „B”
- Promowana jest wartość edukacji - poziom wysoki „B”

 Sformułowano wnioski z ewaluacji: 

  1. Młodzież jest kreatywna, chętnie inicjuje wiele własnych pomysłów oraz aktywnie włącza się w realizację szkolnych przedsięwzięć. Dobrze zorganizowana i efektywna jest samorządność uczniów – uczniowie prowadza gazetkę szkolną, radiowęzeł, ustalają przywileje i prawa uczniowskie.
  2. Partycypacja uczniów i rodziców w określaniu kształtu zasad postępowania w szkole ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa przez uczniów oraz na relacje interpersonalne całej społeczności szkolnej, które oparte są na szacunku i zaufaniu.
  3. Systemowo prowadzone analizy podejmowanych oddziaływań wychowawczych wskazują na dużą ich skuteczność, a to nie wymusza wprowadzania znaczących modyfikacji w tym zakresie.
  4. Dzięki staraniom całej społeczności szkolnej w placówce powstał klimat sprzyjający uczeniu się.
  5. Szkoła jest aktywna w promowaniu wartości uczenia się i edukacji zarówno dzieci, jak i dorosłych, co jest powszechnie znane i doceniane przez rodziców oraz społeczność lokalną.
  6. W szkole procesy edukacyjne realizuje się w sposób planowy, kształtujący u uczniów umiejętność uczenia się. Nauczyciele podejmują działania, które dają uczniom możliwość wpływania na przebieg zajęć. Uczniowie mają poczucie, że mogą mieć wpływ na wyniki w nauce.
  7. Nauczyciele przekazują uczniom informacje zwrotne o postępach, trudnościach, sukcesach, udzielają wsparcia oraz stosują metody, które powodują, że uczniowie są zmotywowani do pracy.
  8. W szkole podejmuje się nowatorskie działania dotyczące procesu edukacyjnego, które odpowiadają na potrzeby uczniów i rozwijają ich zainteresowania.

Raport z ewaluacji został zamieszczony na stronie internetowej www.npseo.pl  

Wysoki stopień spełniania wymagań przez szkołę (poziom B) wszystkich trzech wymagań utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Wysoko została oceniona wspólna praca wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i rodziców.

 
24 czerwca 2015r.

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

Wyniki egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w dniach 21-23.04.2015 r. w naszej szkole przedstawiają się następująco:

 

 

Średnia szkoły

Stanin
szkoły

Gmina Wola Krzysztoporska

Powiat piotrkowski

Woj.
łódzkie

Średnia krajowa

Język polski

 

67,1%

wysoki

61,6 %

61,9 %

63 %

62%

Historia
i wos

68,5%

wysoki

63,9 %

62,1 %

64 %

64%

Matematyka

 

50,7%

wyżej średni

46,1 %

45,3 %

48 %

48%

Przedmioty przyrodnicze

50,7%

wyżej średni

48,8 %

48,6 %

50 %

50%

Język
angielski

 

68,3% i 43,5%

wyżej
średni

60,0 %

i 35,4 %

60,6 %
i  39,7 %

66 %

47 %

67%

48%

Język niemiecki

 

56,6%

wyżej
średni

47,5 %

53,5 %
i 37,5 %

55 %

44 %

57%

41%


Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015: 

- Katarzyna Owczarek i Bartosz Podlecki zakwalifikowali się i reprezentowali województwo łódzkie podczas XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1.06.2015 r. w gmachu Sejmu w Warszawie (przygotowani przez Ewę Maciołek).

Sukcesy w konkursach wiedzy: 

- Klaudia Wężyk z kl. IIA (przygotowana przez Irenę Kasztelan i Ewelinę Kacperską) zajęła I miejsce w gminnych i III miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

- Karolina Malicka z kl. IIA (przygotowana przez Ewę Maciołek) zdobyła I miejsce w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Historycznym „Piotrków kolebką polskiego parlamentaryzmu”, zorganizowanym przez Gim. nr 1 w Piotrkowie Tryb.

- Klaudia Wężyk zajęła II miejsce i Patrycja Dyko III miejsce w XIV edycji konkursu historycznego wiedzy o Zbrodni Katyńskiej „W imię miłości Ojczyzny”.

- Drużyna w składzie Anita Książczyk, Klaudia Wężyk i Damian Wojtasik (nauczyciel Ewa Maciołek) zajęła II miejsce w międzygimnazjalnym konkursie historycznym „Chwalimy sławnych mężów dzieje… - o Rzeczypospolitej w czasie panowania Władysława Jagiełły”, zorganizowanym przez Gim. nr 4 w Piotrkowie Tryb.

Uczniowie Gimnazjum w Gomulinie wzięli udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z języka polskiego, matematyki,  wiedzy o społeczeństwie, historii i wiedzy o sztuce, zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkursy przedmiotowe są 3 – stopniowe: stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki.
           Do eliminacji rejonowych zakwalifikowały się z języka polskiego Kinga Klimczak, Anita Książczyk i Katarzyna Owczarek z kl. IIIA, przygotowane przez Joannę Murat, z wiedzy o społeczeństwie Katarzyna Owczarek  z kl. IIIA  (przygotowana przez Ewę Maciołek), z historii Kinga Klimczak z IIIA, przygotowana przez Ewę Maciołek, z matematyki Kinga Żabicka z kl. IIIB  (przygotowana przez Bożenę Ewę Skowronek) oraz z wiedzy o sztuce – sekcja plastyki Anita Książczyk, Natalia Głowacka i Kinga Żabicka, przygotowane przez Marka Mikę.

             Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych i powiatowych konkursach literackich, plastycznych i wokalnych, w których zdobywali wyróżnienia i nagrody:

- w konkursie o tematyce antyalkoholowej, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Olga Piasta z kl. IIIB, przygotowana przez Joannę Murat, zajęła III miejsce w konkursie literackim, natomiast Kinga Żabicka z kl. IIIB - I miejsce i Karolina Malicka z kl. IIA - wyróżnienie w konkursie plastycznym, przygotowane przez Joannę Sobutkowską.

Sukcesy w konkursach plastycznych:

Karolina Malicka z kl. IIA zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „W przyjaźni z przyrodą. Parki krajobrazowe Ziemi Łódzkiej”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim pod patronatem Kuratorium Oświaty w Łodzi i WODN w Piotrkowie Tryb., uczniowie zdobyli nagrody książkowe za udział w konkursie plastycznym i fotograficznym „Krajobrazy naszej gminy” oraz nagrody rzeczowe w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – pamiętamy, wspominamy” w ramach obchodów Dnia Dziecka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Tryb. Do konkursów plastycznych przygotowywała uczniów pani Joanna Sobutkowska.

Gimnazjum w Gomulinie uzyskało Certyfikat Placówki Edukacyjnej działającej na rzecz II edycji akcji ekologicznej „Stań po zielonej stronie mocy”, organizowanej przez Slam Poland  z Ostrowa Wielkopolskiego.

Uczniowie przygotowani przez Małgorzatę Kowalską i Kingę Poszumską, wzięli udział w VII Powiatowym Konkursie z języka angielskiego i niemieckiego w Rozprzy.

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Bożeny Ewy Skowronek i pana Marka Miki zorganizował szkolny konkurs z okazji urodzin liczby pi, w którym I miejsce zdobył Krzysztof Siejak, II miejsce Martyna Łuczyńska i III miejsce Michał Biniek.

            Uczniowie naszego gimnazjum wzięli także udział w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym „Tolerancja wobec ludzi zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS” oraz w szkolnym konkursie pieśni patriotycznych.

Sukcesy wokalne:

- Ewelina Pirek zdobyła III nagrodę w kat. soliści w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski w Przedborzu, uczennicę przygotowali Alina Banaszczyk i Paweł Filipek,  I miejsce w XIV Przeglądzie kolęd i pastorałek w kategorii soliści gimnazjum w Szydłowie,  I miejsce w kategorii soliści gimnazjum w X Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Szydłowie, I  miejsce w III Konkursie Wokalno – Instrumentalnym Pieśni Wielkopostnych w Suchcicach, wyróżnienie w IV Przeglądzie Piosenki Anny Jantar i Bogusława Meca w Woli Krzysztoporskiej, wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej w Moszczenicy oraz II miejsce w kategorii soliści – młodzież gimnazjalna w IV edycji Konkursu Wokalnego „Mikrofon dla Ciebie” w Woli Krzysztoporskiej.

Olga Piasta – II miejsce w Międzyszkolnym konkursie piosenki obcojęzycznej w TPS-ie w Piotrkowie Tryb. i  I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej w Moszczenicy,  wyróżnienie w kategorii soliści gimnazjum w X Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Szydłowie.

Patrycja Dyko – III miejsce w kategorii soliści – młodzież gimnazjalna w IV edycji Konkursu Wokalnego „Mikrofon dla Ciebie” w Woli Krzysztoporskiej.

Do konkursów wokalnych przygotowywał uczniów pan Paweł Filipek.

 Sukcesy szachowe:  

- Drużyna (Artur Rozpędek, Bartłomiej Owczarek, Michał Mikuła, Aleksandra Kamińska) zajęła IV miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym w Gorzkowicach natomiast w Turnieju Szachowym, zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez OSiR w Piotrkowie Tryb. drużyna (Michał Mikuła, Bartłomiej Owczarek i Adam Malinowski) okazała się najlepszą drużyną tegoż turnieju. Do zawodów szachowych przygotował uczniów pan Marek Mika.

 Najważniejsze sukcesy sportowe uczniów, przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego Agatę Pawlak i Przemysława Szulca:

Drużyna dziewcząt w składzie: Klaudia Matyja, Sylwia Kuśmierek, Wiktoria Wójcicka, Kinga Żabicka, Wiktoria Adamczyk, Marta Olszewska, Karolina Malicka, Angelika Filipczak, Małgorzata Górecka, Magdalena Łuczyńska, Patrycja Bednarek, Wiktoria Kamińska, Justyna Jóźwik i Magdalena Kabzińska, zdobyły:

I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie piotrkowskim i II miejsce w rejonie w Mistrzostwach w Piłce Ręcznej Dziewcząt,

I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie i III miejsce w rejonie w Mistrzostwach w Piłce Koszykowej Dziewcząt,

I miejsce w powiecie i III miejsce w rejonie w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w halowej piłce nożnej dziewcząt,

I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie w V Turnieju Orlika w piłkę nożną o Puchar Premiera Donalda Tuska,

VII miejsce w Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych ZLZS woj. łódzkiego.

 Drużyna chłopców w składzie: Krzysztof Siejak, Bartosz Podlecki, Arkadiusz Krawczyk, Mateusz Kamiński, Michał Biniek, Marcin Stępień, Marcin Cieślak, Jan Toma,  Sebastian Filipczak, Patryk Mika, Mariusz Filipek, Daniel Żabicki, Jakub Kluf, Dawid Staszek i Dawid Westrych zdobyli:

I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie piotrkowskim i II miejsce w rejonie w Mistrzostwach w Piłce Ręcznej Chłopców,

III miejsce w powiecie w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w halowej piłce nożnej chłopców,

II miejsce w gminie w V Turnieju Orlika w piłkę nożną o Puchar Premiera Donalda Tuska,

I miejsce w powiecie w Turnieju piłki nożnej ZLZS woj. łódzkiego „Piłkarska kadra czeka” wspólnie z chłopcami z gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej

VI miejsce w Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych ZLZS woj. łódzkiego.

W Festynie Sportowo – Rekreacyjnym w ramach Dni Otwartych ZSR CKP w Bujnach drużyna z naszego gimnazjum zdobyła II miejsce w punktacji ogólnej. We współzawodnictwie sportowym najlepszych szkół gimnazjalnych Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w 2014 r. nasze gimnazjum zajęło VII miejsce w województwie i V w powiecie piotrkowskim.

Sukcesy indywidualne:

Klaudia Matyja – I miejsce i złoty medal w skoku wzwyż w Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Kutnie, V miejsce w biegu na 100 m w I Rzucie i I miejsce w skoku wzwyż w II Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie, II miejsce w skoku wzwyż i V miejsce w skoku w dal w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA w Spale.

Krzysztof Siejak – I miejsce i złoty medal w pchnięciu kulą w Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Kutnie, II miejsce w I Rzucie i III miejsce w pchnięciu kulą w II Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie, VII miejsce w pchnięciu kulą w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA w Spale.

Marcin Cieślak – V miejsce w biegu na 1000m w Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Kutnie, II miejsce w biegu na 1000m w I Rzucie i również II miejsce w II Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie, III miejsce w biegu na 2000m w Wiosennych Masowych Biegach Przełajowych ZLZS woj. łódzkiego w ramach Dni Olimpijczyka w Wolborzu, VI miejsce w biegu na 1000m w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA w Spale.

Marta Olszewska – I miejsce w pchnięciu kulą w I Rzucie i IV miejsce w II Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie, VI miejsce w pchnięciu kulą w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA w Spale.

Marcin Stępień – IV miejsce w biegu na 300 m w I Rzucie i VI miejsce w II Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie, VI miejsce w biegu na 200m w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach ZLZS woj. łódzkiego w LA w Spale.

Wiktoria Wójcicka – II miejsce w pchnięciu kulą w I Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie.

Dorota Pilarczyk – VI miejsce w skoku w dal w I Rzucie Ligi LA ZLZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kleszczowie.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymują:

 Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Ocena
z zachowania

Patrycja Dyko

IA

5,15

wzorowa

Magdalena Kabzińska

IA

4,84

wzorowa

Magdalena Łuczyńska

IA

4,76

wzorowa

Justyna Jóźwik

IA

4,76

wzorowa

Angelika Filipczak

IA

4,76

wzorowa

Karolina Malicka

IIA

4,87

wzorowa

Klaudia Wężyk

II A

5,06

wzorowa

Katarzyna Owczarek

III A

4,94

wzorowa

Kinga Klimczak

III A

4,94

wzorowa

Kinga Cieślak

IIIA

4,88

wzorowa

Kinga Żabicka

III B

5,16

wzorowa

Olga Piasta

IIIB

4,88

wzorowa


Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymują:
Klaudia Matyja z kl. IIIB
Marcin Cieślak z kl. IIIB
Krzysztof Siejak z kl. IIIB
Marcin Stępień z kl. IIIA21 czerwca 2015r.

Sukces Karoliny w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Historycznym "Piotrków kolebką polskiego parlamentaryzmu"


Karolina Malicka z klasy IIA zdobyła I miejsce w IV Międzygimnazjalnym Konkursie Historycznym „Piotrków – kolebką polskiego parlamentaryzmu” zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Tryb. Celem konkursu, który odbył się pod patronatem posła p. Artura Ostrowskiego, było propagowanie wśród młodzieży wiedzy o Piotrkowie Tryb., jego bogatej historii oraz jako miejsca wyjątkowego, gdzie ukształtował się polski parlamentaryzm. Uczennica naszego Gimnazjum przygotowała bardzo ciekawą pracę w formie prezentacji multimedialnej, w której zawarła historię polskiego sejmu, wykazała jego związki z Piotrkowem Tryb. a nawet Gomulinem. Gratulujemy sukcesu!
16 czerwca 2015r.

Rycerz i kodeks rycerski – tropem rycerskich ideałów

11 czerwca odbyła się w naszym Gimnazjum „żywa lekcja historii” pod hasłem „Rycerz i kodeks rycerski – tropem rycerskich ideałów”. Pan Michał Owczarek, członek Bractwa Rycerskiego i instruktor warsztatów z rycerskiej obyczajowości, opowiedział uczniom o uzbrojeniu średniowiecznych rycerzy, sposobach i zasadach walki. Uczniowie mogli przymierzyć stój rycerski, spróbować swoich sił w walce i poczuć się jak średniowieczni wojownicy. Pokaz zorganizowała p. E. Maciołek, nauczyciel historii.
16 czerwca 2015r.

Gimnazjaliści z Gomulina reprezentowali województwo 
łódzkie podczas XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży


Uczniowie klasy III Gimnazjum w Gomulinie, Katarzyna Owczarek i Bartosz Podlecki, zostali posłami  XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której głównym organizatorem jest Kancelaria Sejmu RP w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sukces ten osiągnęli dzięki przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu badawczego „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież",  pod kierunkiem p. Ewy Maciołek, nauczycielki wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie przygotowali spacer badawczy, który  odbył się  1 kwietnia w Gomulinie, a udział w nim wzięli: radna p. B. Gawryszczak, z-ca prezesa OSP Gomulin p. W. Kamiński, bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Gomulinie p. Julia Karlińska, sołtys Gomulina – p. Anita Łuczyńska, wicedyrektor SP w Gomulinie – p. Małgorzata Kędzierska, przewodniczący SU Gimnazjum w Gomulinie – Jan Toma oraz mieszkańcy Gomulina i młodzież. Podczas spotkania zastanawiano się co w Gomulinie funkcjonuje dobrze a co można zmienić lub poprawić. Wnioski ze spaceru zostały spisane, a następnie przekazane Wójtowi. Całe zadanie rekrutacyjne było bardzo dobrze przygotowane i zostało bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową, co dało naszym gimnazjalistom miejsca w Sejmie Dzieci i Młodzieży.

            1 czerwca Katarzyna i Bartosz reprezentowali województwo łódzkie podczas obrad XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,  której tematem przewodnim było miejsce młodzieży w przestrzeni publicznej. Na województwo łódzkie przypadło 28 mandatów. Posłanka Katarzyna Owczarek znalazła się w niewielkiej grupie osób, które przemawiały z mównicy sejmowej podczas obrad SDiM. Zaapelowała o poważne traktowanie młodych, dawanie dobrego przykładu przez starszych, aktywność poprzez tworzenie Młodzieżowych Rad, Szkolnych Klubów Dyskusyjnych. Wyraziła także swój sprzeciw wobec biurokracji. W trakcie swojego przemówienia odwołała się do słów św. Jana Pawła II -  Polska to nasze dobro wspólne i wymagajmy od siebie, nawet wtedy gdy inni od nas nie wymagają.

            Podsumowanie pracy młodych posłanek i posłów województwa łódzkiego w tegorocznej sesji SDiM odbyło się 8 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Nasi gimnazjaliści otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty, p. Jana Kamińskiego, oraz posłów na Sejm p. E. Radziszewskiej, p. Artura Ostrowskiego. Wśród gości znaleźli się również nauczyciele – opiekunowie projektów i przedstawiciele władz samorządowych regionu łódzkiego. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, pan Roman Drozdek, doceniając osiągnięcie naszych gimnazjalistów, wręczył Katarzynie i Bartoszowi  cenne upominki.
Gomulin

ul. Szkolna 2
97 - 371 Wola Krzysztoporska

Ciekawe linki
Gimnazjum w Gomulinie ul. Szkolna 2
97 - 371 Wola Krzysztoporska

tel. 44 615 31 92 wew.100
Copyright by www.gimnazjumgomulin.pl | Design by Rafał Witulski