Brak pluginu Flash
Menu
Kalendarz

Archiwum | Aktualności

18 maja 2017r.

Dzień Patrona Św. Jana Pawła II

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
                        Jan Paweł II

18 maja br. Gimnazjum w Gomulinie równocześnie obchodziło pierwszą rocznicę nadania szkole imienia Św. Jana Pawła II oraz Dzień Patrona. Dzień ten rozpoczęto od projekcji fragmentów filmu przypominającego ubiegłoroczną ceremonię. Następnie ogłoszono wyniki dwóch konkursów międzyszkolnych poświęconych życiu Ojca Świętego Jana Pawła II: literackiego i plastycznego. W konkursach wzięli udział uczniowie szkół z Bogdanowa, Gomulina, Krzyżanowa i Woli Krzysztoporskiej. 

Jury konkursu literackiego w składzie Joanna Murat, Anna Stasiak oraz Katarzyna Stawicka wyłoniło następujących zwycięzców:

   Kategoria wiekowa – szkoła podstawowa (klasy 4-6)

Mateusz Galicki  (SP Gomulin) - I miejsce, Julia Stańczak (SP Gomulin) - II miejsce, Piotr Szewczyk (SP Bogdanów) - III miejsce i Adrian Stępień (SP Gomulin) -wyróżnienie.

Kategoria wiekowa – gimnazjum

Uczniowie z Gimnazjum w Gomulinie: Adriana Malicka - I miejsce, Angelika Malicka - II miejsce,  Alicja Cieślak - III miejsce oraz Kacper Galicki - wyróżnienie.

Jury konkursu plastycznego w składzie Iwona Frączkowska, Marek Mika oraz Anna Stasiak kolejno przyznało nagrody:

           Kategoria wiekowa – szkoła podstawowa (klasy I – III)

Zofia Murat (SP Gomulin) - I miejsce,  Julia Gaj (SP Krzyżanów) - II miejsce, Zuzanna Pająk (SP Gomulin) - III miejsce.

          Kategoria wiekowa – szkoła podstawowa (klasy 4 – 6):

Igor Krasoń (SP Wola Krzysztoporska) – I miejsce, Julia Famulska (SP Wola Krzysztoporska) – II miejsce, Aleksandra Kaczor (SP Bogdanów) i Oliwia Gołębiowska (SP Wola Krzysztoporska) – III miejsce.
                           Kategoria wiekowa – gimnazjum

Angelika Malicka (Gim. Gomulin) – I miejsce, Adriana Malicka (Gim. Gomulin) – II miejsce i Justyna Woźniak (Gim. Wola Krzysztoporska) – III miejsce.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród młodzież gimnazjalna oraz uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej w Gomulinie wraz z wychowawcami wyruszyli na rajd pieszy na trasie Gomulin – Piekarki – Oprzężów – Gomulin. W trakcie 8 – kilometrowego marszu zatrzymano się przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej wzniesionej na posesji pani Krystyny Lauks, pod domem Państwa Julii i Grzegorza Karlińskich, którzy opowiedzieli historię powstania przydomowych rzeźb oraz w remizie OSP, w której Rada Rodziców Gimnazjum w Gomulinie zorganizowała poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu.

Finałem Dnia Patrona była msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Gomulinie. W homilii ks. arcybiskup Władysław Ziółek nawiązał do 37. rocznicy święceń kapłańskich księdza proboszcza Tadeusza Koziorowskiego oraz 13 innych księży oraz 1. rocznicy nadania imienia Św. Jana Pawła II naszemu gimnazjum. Młodzież gimnazjalna w krótkiej części artystycznej uczciła pamięć patrona oraz złożyła życzenia księżom jubilatom. Koordynatorem organizacji Dnia Patrona była dyrektor Irena Kasztelan.

 
10 kwietnia 2017r.

LUDWIK DANIELAK – ŻOŁNIERZ WYKLĘTY
(1923-1955)

Podporucznik, ostatni żołnierz działającego w podziemiu antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego, stracony przez władze.  Żył na terenie województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego. Skazany przez komunistyczny sąd na sześciokrotną karę śmierci, został stracony w 1955 r.

„Bojar”, „Lotny”, „Szatan”, „Błysk”, „Rozpylacz” to pseudonimy Ludwika Danielaka. Urodził się 4 kwietnia 1923 r. w miejscowości  Stradzew położonej w przedwojennych granicach administracyjnych gminy Woźniki na obszarze powiatu piotrkowskiego. Pochodził z rodziny chłopskiej. Wybuch wojny przerwał jego edukację na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. W czasie okupacji pracował w gospodarstwach rolnych Stanisława Bartłomiejczyka i Jana Filipka. Ożenił  się z Janiną Wlaźlak. Zamieszkali w miejscowości Wola Krzysztoporska (pow. piotrkowski). Kilka dni po zawarciu związku małżeńskiego został powołany do 4 pułku artylerii w Tomaszowie Mazowieckim, skąd zbiegł po czterech dniach. Dezercja z Wojska Polskiego była momentem przełomowym w życiu żołnierza. 

Ludwik Danielak był nie tylko nieustraszonym żołnierzem, pozostał nieugięty do końca, nie poddał się ani w śledztwie, w którym nie szczędzono mu na pewno tortur, ani w haniebnym procesie. Przed wykonaniem wyroku miał powiedzieć do swych bliskich: "Gdybym się jeszcze raz urodził, też bym walczył z komuną". W liście pożegnalnym do żony i małego syna napisał w ostatnim zdaniu: "Moje życie to ciernie, ale po śmierci róże. Kocham Was". Został rozstrzelany 5 sierpnia 1955 roku w więzieniu przy ulicy Sterlinga w Łodzi. Miał 32 lata. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
22 marca 2017r.

Czy jesteśmy uzależnieni od smartfonów 
i jak ustrzec się przed psychomanipulacją
stosowaną przez sekty?

Na tak postawione pytania poszukiwali odpowiedzi uczniowie Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie w dniu 21 marca 2017 r.

Dzieci i młodzież, a także wielu dorosłych ludzi nie potrafi funkcjonować bez smartfona. Młodzież, zaniedbując realne kontakty na rzecz wirtualnych oraz ograniczając się do rozmów przez komunikator, izoluje się od drugiego człowieka i coraz silniej uzależnia od nowych technologii. 

Drugim zagrożeniem dla młodzieży są sekty. Młodzi ludzie w okresie dojrzewania i poszukiwania swojej tożsamości oraz chcąc pokazać swoją niezależność,  łatwo mogą nabrać się na alternatywne poglądy oferowane przez niebezpieczne ugrupowania. Ofiarami działania sekt (w Polsce działa ich ponad 300)  są często osoby przeżywające trudny okres w życiu, nie radzący sobie z problemami, przeżywające stres i smutek.  Tworzone przez sekty poczucie wspólnoty i akceptacji oraz głoszone poglądy i wartości przyczyniają się do pozyskiwania nowych członków. 

Podczas realizacji dwóch dwugodzinnych programów profilaktycznych wszyscy uczniowie gimnazjum poznali metody psychomanipulacji stosowane przez sekty oraz dowiedzieli się,  jakie szkody psychologiczne i materialne grożą ich członkom, a także jak świadomie i racjonalnie korzystać ze smartfonów.

Psychoterapeuci Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic przeprowadzili zajęcia warsztatowe w grupach nt. „Smartfon – przyjaciel czy wróg? – czyli jak żyć w świecie nowych technologii?” oraz „Sekty – zagrożenia i techniki manipulacji”.

Prowadzący spotkanie  szybko zdobyli przychylność i sympatię uczniów. Atrakcyjna i dynamiczna forma odgrywanych scenek, prezentacji, pokazów, burzy mózgów, przykładów z życia wzbudziła wśród młodzieży zaciekawienie i zaangażowanie w realizację zajęć. Tematyka spotkania, oprócz konkretnej wiedzy, wywołała dużo emocji oraz pobudziła do zastanowienia i przemyśleń. Programy zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczniów. Również nauczyciele obecni na zajęciach stwierdzili, że zrealizowane programy są przydatną pomocą o charakterze edukacyjno – wychowawczym. Programy z całą pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości uczniów w zakresie konsekwencji nadużywania smartfonów oraz psychomanipulacji oraz przyczynią się do dokonania przez młodzież właściwego wyboru i podjęcia słusznej decyzji w sytuacji zagrożenia.

Profilaktyczne zajęcia warsztatowe sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.
1 marca 2017r.

I GMINNY KONKURS
WIEDZY 
O SPOŁECZEŃSTWIE
I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM


23 lutego w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Gomulinie odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym, nad którym honorowy patronat objął Wójt Gminy Wola Krzysztoporska p. Roman Drozdek. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego, przygotowanie do uczestnictwa w demokratycznych działaniach oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich. Pomysłodawczyniami i koordynatorkami konkursu były nauczycielki Ewa Maciołek i Małgorzata Kowalska.

Nagrodą główną w konkursie był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska” czyli pełnienie władzy wykonawczej w naszej gminie przez jeden dzień. Do konkursu przystąpiło w sumie 12 uczniów z gimnazjów z terenu gminy. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Największą wiedzą wykazała się Wiktoria Kuśmierska (Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej), która zajęła I miejsce i 3 marca zasiądzie w Fotelu Wójta, żeby sprawować władzę wykonawczą w gminie. II miejsce przypadło Patrycji Dyko (Gimnazjum w Gomulinie), a III miejsce Izabeli Szefer (Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej). Podczas uroczystego podsumowania konkursu Wójt wręczył wszystkim uczestnikom konkursu upominki i oczywiście nagrodę główną dla zwyciężczyni. Rada Rodziców w Gomulinie ufundowała dla laureatów konkursu nagrody książkowe. Gratulujemy zwycięzcom I edycji konkursu i życzymy dalszych sukcesów!
27 lutego 2017r.

Uczniowie z Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie
                              ratują dzieci w Afryce!


Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Gomulinie brało udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki przygotowywali specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej chcieli udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać. 

      „Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF-u, która już po raz czwarty była realizowana w polskich szkołach. Jej celem było wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektowali i szyli szmaciane laleczki. Każda z nich miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy w szkole odbyła się wystawa laleczek.
       W projekcie uczestniczyło 23 uczniów naszej szkoły: 4 osoby z klas trzecich (P. Bednarek, J. Kaczmarek, Z. Marek, I. Stasiak), 9 osób z klas drugich (S. Bzik, N. Góralczyk, T. Harlejczyk, Sz. Kacperski, Sz. Kauc, D. Lauks, A. Plich, P. Plich, M. Półrolnik) i 10 osób z klas pierwszych (J. Fajkowska,  K. Galicki, M. Kabzińska, K. Klimczak, N. Łuczyńska, A. Malicka, P. Marczak, Z. Mazerant, J. Plich, N. Świerczek). Koordynatorami projektu w szkole były Ewelina Kacperska i Joanna Murat.
      W dniu 26 lutego br. w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie odbyła się aukcja laleczek.  Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Afryce, przekazując na ten cel darowiznę. W tym roku pomoc polskich uczniów jest kierowana do Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby, jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

      Poprzez udział uczniów naszego gimnazjum w akcji UNICEF-u, chcieliśmy uświadomić młodzieży, że pomaganie jest piękne i wiąże się z pozytywnymi emocjami: radością i satysfakcją, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka. 
     Dzięki zaangażowaniu całej społeczności lokalnej udało się pozyskać 580,00 złotych na ratowanie życia dzieci w Angoli. Zebrane fundusze z pewnością umożliwią zaszczepienie wielu dzieci. 
11 stycznia 2017r.

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2016/2017

Stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2016/2017:

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Ocena z zachowania

Patrycja Dyko

III A

5,0

wzorowa

Magdalena Kabzińska

III A

4,8

wzorowa

Natalia Łuczyńska

IA

5,07

wzorowa

Angelika Malicka

I A

5,15

wzorowa

Patrycja Marczak

IA

5,15

wzorowa

Zuzanna Mazerant

IB

5,00

wzorowa

Julia Fajkowska

IB

4,84

wzorowa


Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

Uczniowie Gimnazjum w Gomulinie wzięli udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z matematyki,  wiedzy o społeczeństwie, historii i biologii, zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się z matematyki Jakub Wesołowski z kl. IIIA (przygotowany przez Irenę Kasztelan), a z wiedzy o społeczeństwie Patrycja Dyko z kl. IIIA (przygotowana przez Ewę Maciołek).

Do eliminacji rejonowych Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno – Regionalnego zakwalifikowały się Patrycja Bednarek, Patrycja Dyko, Angelika Filipczak, Małgorzata Górecka, Justyna Jóźwik, Magdalena Kabzińska, Magdalena Łuczyńska i Marta Łuczyńska z kl. IIIA. Uczennice przygotowała do konkursu Ewelina Kacperska.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych i powiatowych konkursach literackich, plastycznych i wokalnych, w których zdobywali wyróżnienia i nagrody:

Joanna Kluf z kl. IA zdobyła III miejsce w kategorii soliści w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Szydłowie oraz II miejsce w XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szydłowie, przygotowana przez Pawła Filipka. 

Uczennice Julia Staniewska (IIB) i Justyna Jóźwik (IIIA) zdobyły wyróżnienie, a Patrycja Dyko (IIIA) nagrodę za udział (przygotowane przez Aleksandrę Czerwińską) oraz Angelika Malicka i Natalia Łuczyńska (z IA) zdobyły wyróżnienie (przygotowane przez Joannę Murat) w XVII Powiatowym Konkursie Literackim pn. „Anioły są wśród nas”. 

Szymon Kauc (IIB), przygotowany przez Alinę Banaszczyk, zdobył nagrodę rzeczową za II miejsce w I Gminnym Konkursie Papieskim „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. 

Agata Plich, przygotowana przez Iwonę Frączkowską, zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym pn. „Młodzi o HIV i AIDS” przeprowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Tryb.

Ewelina Cieślak z IIB i Natalia Łuczyńska z IA, przygotowane przez Iwonę Frączkowską, zdobyły wyróżnienia w konkursie na pracę plastyczną inspirowaną twórczością H. Sienkiewicza. Organizatorem konkursu był Miejski Dom Kultury w Radomsku i WODN w Piotrkowie Tryb.

W konkursie o tematyce profilaktycznej, zorganizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Natalia Łuczyńska z kl. IA, przygotowana przez Joannę Murat i Iwonę Frączkowską, zajęła I miejsce w konkursie literackim i I miejsce w konkursie plastycznym,  a Adriana Malicka z kl. IIB,  przygotowana przez Iwonę Frączkowską, otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym.

Drużyna z kl. IIIB (Izabela Stasiak, Bartłomiej Owczarek, Michał Mikuła i Krystian Kosacki) przygotowana przez Marka Mikę, zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego Szkół Gimnazjalnych w Szachach w Gorzkowicach.

W Mikołajkowym Turnieju Szachowym w Gomulinie Michał Mikuła zajął I miejsce, Bartłomiej Owczarek II miejsce i Jakub Włodarczyk III miejsce.

 Najważniejsze osiągnięcia sportowe

Drużyna dziewcząt zajęła V miejsce w województwie łódzkim (I miejsce w powiecie i I miejsce w gminie) w Mistrzostwach w Piłce Ręcznej.
Drużyna chłopców zajęła I miejsce w gminie i II miejsce w powiecie piotrkowskim w Mistrzostwach w Piłce Ręcznej.
Magdalena Łuczyńska zajęła VI miejsce w skoku wzwyż, a Angelika Filipczak VII miejsce w skoku w dal w Indywidualnych Halowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Spale.
Gimnazjum w Gomulinie zdobyło I miejsce w klasyfikacji zespołowej w Mistrzostwach Ziemi Piotrkowskiej na ergometrach wioślarskich.
Dwie uczennice wzięły udział w finale centralnym XXI Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych Zrzeszenia LZS w Wolborzu. Paulina Cieślak zajęła XVIII miejsce.
Do zawodów sportowych przygotowywali uczniów nauczyciele wychowania fizycznego Agata Pawlak i Przemysław Szulc.
Gomulin

ul. Szkolna 2
97 - 371 Wola Krzysztoporska

Ciekawe linki
Gimnazjum w Gomulinie ul. Szkolna 2
97 - 371 Wola Krzysztoporska

tel. 44 615 31 92 wew.100
Copyright by www.gimnazjumgomulin.pl | Design byHardsounder